Sme tu pre našich občanov

Testovanie nového plávajúceho čerpadla

05.04.2010 11:05

25.3.2010 sme sa opätovne stretli po dlhšom čase. Na pláne sme mali otestovanie nášho nového prírastku do výzbroje, momentálne našu najväčšiu pýchu, nové plávajúce čerpadlo. Tak sme ho teda vytiahli z našej AVIE, napojili hadicu a poďho do vody miestneho potoka. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii. Pri tom ako sme čerpadlo skúšali boli zaučený na používanie čerpadla všetci prítomný členovia OHZ Bobrov (stretlo sa nás spolu 9 skalných členov).

Počas používania sme otestovali čerpadlo s napojením hadice B-75 s redukciou na C-52 s použitím kombinovanej prúdnice s výstupným priemerom hubice 10 mm. Pri takomto používaný sme zistili, že čerpadlo je schopné pracovať na jednu plnú nádrž cca 1 l približne 35 min. Neskôr sme vyskúšali čerpadlo pri bežných podmienkach čerpania vody tj. bez redukcie a prúdnice, pričom boli simulované podmienky čerpania vody z priestorov pivníc. Pri týchto podmienkach bolo zistené, že sme schopný na jednu nádrž čerpať vodu až 45 min., čo je celkom uspokojivý výsledok.

Popri tom ako sme testovali nové čerpadlo sme poumývali aj našu AVIU aby bola po zime čistá.      

 

Technické parametre:

Výrobca: PH Pavliš a Hartmann, výrobca požiarnej techniky Chvaletice

Typ: PHB 1200

Prietok: 1200 l/min.

 

Toto čerpadlo bolo zakúpené na žiadosť členov OHZ Bobrov, z obecného rozpočtu. Nutnosť takéhoto čerpadla bola nastolená po minuloročných prívalových dažďoch a zatopení niekoľkých rodinných domov a školy. O týchto udalostiach si môžete prečítať podrobnejšie v predchádzajúcom článku.

Pôvodne sme chceli aby bolo zakúpené plávajúce čerpadlo s prietokom 800 l/min., no vďaka našim členom, ktorí sú členmi obecného zastupiteľstva, a niekoľkým ďalším dobrým dušiam z radov poslancov obce bolo schválené plávajúce čerpadlo s prietokom 1000 l/min., ktoré bolo aj zakúpené. No vďaka spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., Námestovo, ktorá nám mala čerpadlo dodať sme dostali čerpadlo výkonnejšie dokonca až s prietokom 1200 l/min., pričom cenový rozdiel bol hradený z vrecka spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., ako sponzorský dar nášmu OHZ.

Za schválenie peňažných prostriedkov na kúpu plávajúceho čerpadla ešte raz ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a za sponzorský dar samozrejme aj spoločnosti Pyrokomplex s.r.o. Námestovo.    

Dúfame, že toto nové čerpadlo budeme používať len v prípadoch keď nebude potrebné chrániť majetok občanov obce Bobrov, no ak sa tak stane budeme aspoň čiastočne pripravení pomôcť občanom v núdzi.

mf

Späť

Blog

Bobrovske Dni Svätého Jakuba

28.09.2010 18:26
Dňa 24.7.2010 ako to už býva zvykom sa v našej obci pokračovali Bobrovské Dni sv. Jakuba športovou časťou. Oficiálna časť športovej časti osláv, pod záštitou starostu obce, začala v popoludňajších hodinách futbalovým turnajom žiakov za účasti družstiev z Bobrova, Zubrohlavy...
>>

Bobrovskí hasiči opäť v akcii

09.06.2010 07:17
Dobrovoľní hasiči boli opäť v akcii, v mesiaci máj sme intenzívne pripravovali našich mladých hasičov na obvodnú súťaž Plameň 2010. Ako to už býva zvykom aj tento rok sme chceli postaviť na štart dve súťažné družstvá, družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Čo sa nám po malých...
>>

Testovanie nového plávajúceho čerpadla

05.04.2010 11:05
25.3.2010 sme sa opätovne stretli po dlhšom čase. Na pláne sme mali otestovanie nášho nového prírastku do výzbroje, momentálne našu najväčšiu pýchu, nové plávajúce čerpadlo. Tak sme ho teda vytiahli z našej AVIE, napojili hadicu a poďho do vody miestneho potoka. Fotky si môžete...
>>

90. výročie založenia DHZ v Bobrove

01.01.2010 00:01
  „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“  Táto myšlienka, heslo dobrovoľnej pomoci, bola zo sŕdc občanov Našej obce pretavená v roku 1919 do oficiálneho založenia jedného z prvých oravských spolkov a to Dobrovoľného hasičského spolku v Bobrove. Od dávna táto myšlienka...
>>

Plávajúce čerpadlo je skutočnosťou

29.12.2009 13:07
V týždni od 14. do 20. 12. 2009 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení plávajúceho čerpadla pre náš DHZ. Čerpadlo bude hlavne slúžiť pri odčerpávaní vody zo zaplavených domov a majetkov obce pri prípadných záplavách. Druhotné využitie čerpadla bude pri čerpaní vody počas športovej prípravy...
>>

90. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci Bobrov

17.11.2009 12:59
  Koncom mesiaca november 2009 budú v našej obci oslavy 90. výročia založenia DHZ v obci Bobrov. Oslavy budú spojené zo slávnostnou bohoslužbou v miestnom rímskokatolíckom kostole. Oslavy budú pokračovať v kultúrnom dome v Bobrove. Počas osláv budú ocenení členovia DHZ, ktorí sa zúčastnili na...
>>

Zasahovali sme

17.11.2009 12:09
V letných mesiacoch sa vlpyvom horúcich dní prehnalo našou obcou niekoľko výdatných dažďových búrok. Dôsledkom čoho sa cez dedinu prehnala prílivová vlna, ktorá zatopila niekoľko rodinných domov a základnú školu. Naši členovia nasadili na odčerpávanie vody z pivničných priestorov PS 12. Nakoľko...
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.