Sme tu pre našich občanov

Bobrovskí hasiči opäť v akcii

09.06.2010 07:17

Dobrovoľní hasiči boli opäť v akcii, v mesiaci máj sme intenzívne pripravovali našich mladých hasičov na obvodnú súťaž Plameň 2010. Ako to už býva zvykom aj tento rok sme chceli postaviť na štart dve súťažné družstvá, družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Čo sa nám po malých strastiach aj nakoniec podarilo.

Družstvo dievčat s malými obmenami v zostave, súťaží v hasičských súťažiach už niekoľko rokov. Takže sme len doladili niektoré detajly ako uzly a útok CTIF a dievčatá boli pripravené na súťaž. O niečo horšie to bolo s družstvom chlapcov nakoľko sa nám pôvodné družstvo rozpadlo z dôvodov vyššieho veku a iných záujmov našich mladých chlapcov. Z tohto dôvodu prebehla na základnej škole osvetová činnosť v spolupráci z Okresným  riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Námestove pod vedením Ing. npr. Vladimíra Mrekaja mimochodom tiež člena nášho dobrovoľného zboru. A osveta aj vďaka pedagogickému zboru zabrala a naši malí chlapci vo veku od 7 do 11 rokov rozšírili rady nášho dobrovoľného zboru.

A tak sme sa museli spolu popasovať s nepriazňou počasia, nedostatkom času na prípravu, zraneniami a chorobami. Nakoniec sa nám podarilo s pomocou dievčat a v nemalej miere aj podporou a ústretovosťou rodičov, za tri týždne pripraviť aj družstvo chlapcov na súťaž.

V deň D 29.5.2010 sme za pomoci našej staručkej hasičskej Avie a rodičov prepravili naše družstvá do Vasiľova na miesto konania súťaže. Kde naši mladí hasiči súťažili v silnej konkurencii okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín v troch súťažných disciplínach požiarny útok, útok CTIF a požiarna štafeta. počas súťaže mali naše družstvá malé problémy s ťažkým terénom, ktorý bol dosť premočený a nie celkom vhodný na takúto súťaž. Nakoniec sa naši mladí hasiči s týmto nedostatkom celkom dobre vyrovnali a siahli na dno svojich síl a obsadili uspokojivé časy v jednotlivých disciplínach. Dievčatá vďaka drobným chybám a prílišnej motivácii skončili na poslednom štvrtom mieste. Naši chlapci skončili na uspokojivom jedenástom mieste z pätnástich kolektívov. Čo je dobré umiestnenie vzhľadom na to, že to bol ich prvý štart vo farbách našej obce.

Po súťaži sme sa presunuli späť do našej obce, kde sme našich mladých nasledovníkov odmenili drobnými darčekmi. Dievčatá boli odmenené za svoju snahu čiapkami s nápisom Hasiči a chlapci keramickými soškami malého dráčika Hasiča.         

Pri tejto príležitosti sa v mene DHZ Boborov chcem poďakovať dievčatám za veľkú pomoc pri výcviku chlapcov a rodičom za podporu a ochotu uvoľniť chlapcov a dievčatá na tréning aj napriek iným povinnostiam svojich detí a nepriazni počasia. Verím, že podpora a pochopenie rodičov bude rásť a tým prispejú k dobrému tímovému duchu našich mladých dobrovoľných hasičov, aby mohli s radosťou podávať čo najlepšie výkony a tým reprezentovať našu obec.  

K tomu aby sme sa mohli predstaviť na súťaži v čo najlepšom svetle nám pomohol aj jeden z našich sponzorov Ing. Vladimír Petriska, vďaka ktorému máme pre dievčatá nové súťažné uniformy, za čo mu patrí veľké ĎAKUJEME.

Veľké ĎAKUJEME patrí aj pani riaditeľke základnej školy pani Bucovej za ústretovosť a podporu pri cvičení v školskom areáli.

K čo najlepšiemu výsledku sa pričinili nemalou mierou aj naši kolegovia dobrovoľní hasiči zo Zubrohlavy, ktorí nám požičali na nácvik požiarneho útoku s vodou nádrž na vodu, vďaka ktorej sme mohli po rokoch opäť cvičiť s vodou.      

Vďaka patrí aj spoločnosti Apiagra zo Zubrohlavy, ktorá nám za symbolickú cenu vyhotovila novú nádrž na vodu ku požiarnemu útoku  a tak na ďalšiu súťaž môžeme cvičiť s vlastnou nádržou. Dúfame, že aj vďaka nej budú naše výkony stúpať.

Fotky si môžete pozrieť v rubrike fotogaléria.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.