Sme tu pre našich občanov

Informácie o nás

Sme dobrovoľní hasiči malebnej obce na brehu oravskej priehrady obce Bobrov.

Naši užívatelia

Cieľovou skupinou návštevníkov a prispievaťeľov sú dobrovoľní hasiči z celého Slovenska ako aj zo zahraničia. Nepohrdneme ani príspevkami a radami od starostov obcí alebo profecionálnych hasičov. Cení sa všetko čo prispeje ku zlepšeniu dobrovoľného hasičstva v našej obci ako aj na celom Slovensku. Od návštevníkov našej stránky očakávame cenné rady v oblasti ochrany pred požiarmi či už na báze dobrovoľnej či profesionálnej. 

História projektu

Cieľom tejto našej web stránky je prezentácia nášho dobrovoľného hasičského zboru aj na internete, z dôvodu nadviazania nových kontaktov s inými dobrovoľnými hasičskými zbormi na Slovensku ako aj v zahraničí. Ďalším cieľom je získanie informácií a typov ako zveľaďovať a zdokonaľovať našu činnosť v obci aj mimo nej.

Hasičské desatoro

Hasičské desatoro

Hasičské desatoro   Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí     Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci...
>>

Hasičská modlitba

Nodlitba hasiča

Modlitba hasiča   Nech kedykoľvek požiar planie ,  ja splním svoju povinnosť.  Životy spasiť pane   dajže mi sily dosť. V náručí vyniesť dieťa ,kým ešte nevyprší čas ,   ale aj starca,matku,ktora ma sivý vlas.  Na Stráži stojím stále ,pretože povolaný...
>>

Prevencia ochrany pred požiarmi

NEZABUDNITE NA KOMÍNY A DYMOVODY

  Čistenie a kontrola komína sa vykonáva na základe vyhlášky MV SR 401/2007 Z.z. a podľa § 19 ods. 1 písmeno a-d nasledovne:   (1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v...
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.