Sme tu pre našich občanov

Blog

Bobrovske Dni Svätého Jakuba

28.09.2010 18:26

Dňa 24.7.2010 ako to už býva zvykom sa v našej obci pokračovali Bobrovské Dni sv. Jakuba športovou časťou. Oficiálna časť športovej časti osláv, pod záštitou starostu obce, začala v popoludňajších hodinách futbalovým turnajom žiakov za účasti družstiev z Bobrova, Zubrohlavy a Vavrečky. Umiestnenie našich futbalistov je uspokojivé skončili na 2. mieste. Po ukončení futbalového turnaja program pokračoval Bobrovskou penaltou, súťažou v kopaní jedenástok, strelcov všetkých vekových kategórií proti starostovi obce v bráne. Po skončení Bobrovskej penalty sa oficiálna časť pod záštitou starostu obce skončila.

Program však pokračoval neoficiálnou časťou pod plnou záštitou nášho Obecného hasičského zboru, ukážkou požiarneho útoku našich mladých hasičov a družstva mužov. Predstavilo sa nám družstvo žiačok a družstvo dorasteniek v klasickom požiarnom útoku s nástrekom na terč. Družstvo žiačok a družstvo dorasteniek je chválime za príkladnú ukážku požiarneho útoku, obidve družstvá dosiahli v dnešnom roku najlepšie časy. Ako ďalší sa nám predstavili naši najmenší nasledovníci, mladší žiaci. Títo chlapci patria v okrese Námestovo k jednému z dvoch najmladších hasičských družstiev. Nakoľko si družstvo chlapcov pri tréningoch prialo po prvý krát hasiť oheň ich prianie sme im splnili a predstavili sa v útoku s nástrekom na horiace vatry. Ich úlohou bolo tieto vatry uhasiť, čo sa im samozrejme aj podarilo.

No a po največej hasičskej perličke dňa sa predstavilo aj družstvo chlapov z výdatnou podporou dvoch dorasteniek v útoku s nástrekom na terč.

Po skončení požiarnych útokov bola prítomným predstavená technika výroby strednej hasiacej peny za pomoci penotvorného príslušenstva. Z vytvorenej peny mali asi največiu radosť prítomné deti, ktoré si v pene do sýtosti pobehali.

Po skončení prezentácie nášho Obecného hasičského zboru pokračovali Bobrovské dni sv. Jakuba opäť oficiálnou časťou stále plne pod záštitou obecných hasičov a to tanečnou zábavou. Obecný hasiči mali pri tejto príležitosti pripravené pre tancujúcich aj občerstvenie v šenku. Občerstvenie v šenku bolo zriadené za účelom získanie prostriedkov pre nákup nových hadíc ku tréningu pre družstvá našich mladých hasičov, ktoré nám boli počas sušenia tento mesiac odcudzené.

Tanečná zábava sa mala podľa programu skočiť o 24:00 čo sa dodržať nepodarilo, nakoľko sa prítomným tanečná zábava páčila a tak sa skončila až o 2:00 ráno. Z tohto dôvodu bolo organizátorom tanečnej zábavy Obecnému hasičskému zboru, tlmočené prostredníctvom starostu obce, hlboké rozhorčenie a nespokojnosť občanov obce s nedodržaním termínu ukončenia tanečnej zábavy. Z tohto dôvodu sa v mene Obecného hasičského zboru všetkým obyvateľom obce Bobrov hlboko ospravedlňujeme a je nám ľúto ak sme nedodržaním termínu ukončenia niekomu spôsobili akúkoľvek ujmu. Týmto chceme vyjadriť plnú zodpovednosť za nedodržanie termínu ukončenia a nechceme aby za našu chybu boli braní na zodpovednosť iní, ako obecné zastupiteľstvo a starosta obce Ing. Anton Grobarčík, nakoľko sa tanečná zábava uskutočnila pod plnou záštitou Obecného hasičského zboru. Nakoľko boli na uvedené podujatie do dní uverejnenia tohto článku len negatívne ohlasy, ďalším podobným chybám alebo prípadným nedorozumeniam sa chce Obecný hasičský zbor vyvarovať, z tohto dôvodu už nebude v budúcnosti organizovať podobné podujatia.

Za pochopenie občanom obce Bobrov ďakujeme a dúfame, že týmto verejným ospravedlnením aspoň z časti zmažeme chybu pripadajúcu plne na vrub našej organizácie.

>>

Bobrovskí hasiči opäť v akcii

09.06.2010 07:17

Dobrovoľní hasiči boli opäť v akcii, v mesiaci máj sme intenzívne pripravovali našich mladých hasičov na obvodnú súťaž Plameň 2010. Ako to už býva zvykom aj tento rok sme chceli postaviť na štart dve súťažné družstvá, družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Čo sa nám po malých strastiach aj nakoniec podarilo.

Družstvo dievčat s malými obmenami v zostave, súťaží v hasičských súťažiach už niekoľko rokov. Takže sme len doladili niektoré detajly ako uzly a útok CTIF a dievčatá boli pripravené na súťaž. O niečo horšie to bolo s družstvom chlapcov nakoľko sa nám pôvodné družstvo rozpadlo z dôvodov vyššieho veku a iných záujmov našich mladých chlapcov. Z tohto dôvodu prebehla na základnej škole osvetová činnosť v spolupráci z Okresným  riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Námestove pod vedením Ing. npr. Vladimíra Mrekaja mimochodom tiež člena nášho dobrovoľného zboru. A osveta aj vďaka pedagogickému zboru zabrala a naši malí chlapci vo veku od 7 do 11 rokov rozšírili rady nášho dobrovoľného zboru.

A tak sme sa museli spolu popasovať s nepriazňou počasia, nedostatkom času na prípravu, zraneniami a chorobami. Nakoniec sa nám podarilo s pomocou dievčat a v nemalej miere aj podporou a ústretovosťou rodičov, za tri týždne pripraviť aj družstvo chlapcov na súťaž.

V deň D 29.5.2010 sme za pomoci našej staručkej hasičskej Avie a rodičov prepravili naše družstvá do Vasiľova na miesto konania súťaže. Kde naši mladí hasiči súťažili v silnej konkurencii okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín v troch súťažných disciplínach požiarny útok, útok CTIF a požiarna štafeta. počas súťaže mali naše družstvá malé problémy s ťažkým terénom, ktorý bol dosť premočený a nie celkom vhodný na takúto súťaž. Nakoniec sa naši mladí hasiči s týmto nedostatkom celkom dobre vyrovnali a siahli na dno svojich síl a obsadili uspokojivé časy v jednotlivých disciplínach. Dievčatá vďaka drobným chybám a prílišnej motivácii skončili na poslednom štvrtom mieste. Naši chlapci skončili na uspokojivom jedenástom mieste z pätnástich kolektívov. Čo je dobré umiestnenie vzhľadom na to, že to bol ich prvý štart vo farbách našej obce.

Po súťaži sme sa presunuli späť do našej obce, kde sme našich mladých nasledovníkov odmenili drobnými darčekmi. Dievčatá boli odmenené za svoju snahu čiapkami s nápisom Hasiči a chlapci keramickými soškami malého dráčika Hasiča.         

Pri tejto príležitosti sa v mene DHZ Boborov chcem poďakovať dievčatám za veľkú pomoc pri výcviku chlapcov a rodičom za podporu a ochotu uvoľniť chlapcov a dievčatá na tréning aj napriek iným povinnostiam svojich detí a nepriazni počasia. Verím, že podpora a pochopenie rodičov bude rásť a tým prispejú k dobrému tímovému duchu našich mladých dobrovoľných hasičov, aby mohli s radosťou podávať čo najlepšie výkony a tým reprezentovať našu obec.  

K tomu aby sme sa mohli predstaviť na súťaži v čo najlepšom svetle nám pomohol aj jeden z našich sponzorov Ing. Vladimír Petriska, vďaka ktorému máme pre dievčatá nové súťažné uniformy, za čo mu patrí veľké ĎAKUJEME.

Veľké ĎAKUJEME patrí aj pani riaditeľke základnej školy pani Bucovej za ústretovosť a podporu pri cvičení v školskom areáli.

K čo najlepšiemu výsledku sa pričinili nemalou mierou aj naši kolegovia dobrovoľní hasiči zo Zubrohlavy, ktorí nám požičali na nácvik požiarneho útoku s vodou nádrž na vodu, vďaka ktorej sme mohli po rokoch opäť cvičiť s vodou.      

Vďaka patrí aj spoločnosti Apiagra zo Zubrohlavy, ktorá nám za symbolickú cenu vyhotovila novú nádrž na vodu ku požiarnemu útoku  a tak na ďalšiu súťaž môžeme cvičiť s vlastnou nádržou. Dúfame, že aj vďaka nej budú naše výkony stúpať.

Fotky si môžete pozrieť v rubrike fotogaléria.

>>

Testovanie nového plávajúceho čerpadla

05.04.2010 11:05

25.3.2010 sme sa opätovne stretli po dlhšom čase. Na pláne sme mali otestovanie nášho nového prírastku do výzbroje, momentálne našu najväčšiu pýchu, nové plávajúce čerpadlo. Tak sme ho teda vytiahli z našej AVIE, napojili hadicu a poďho do vody miestneho potoka. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii. Pri tom ako sme čerpadlo skúšali boli zaučený na používanie čerpadla všetci prítomný členovia OHZ Bobrov (stretlo sa nás spolu 9 skalných členov).

Počas používania sme otestovali čerpadlo s napojením hadice B-75 s redukciou na C-52 s použitím kombinovanej prúdnice s výstupným priemerom hubice 10 mm. Pri takomto používaný sme zistili, že čerpadlo je schopné pracovať na jednu plnú nádrž cca 1 l približne 35 min. Neskôr sme vyskúšali čerpadlo pri bežných podmienkach čerpania vody tj. bez redukcie a prúdnice, pričom boli simulované podmienky čerpania vody z priestorov pivníc. Pri týchto podmienkach bolo zistené, že sme schopný na jednu nádrž čerpať vodu až 45 min., čo je celkom uspokojivý výsledok.

Popri tom ako sme testovali nové čerpadlo sme poumývali aj našu AVIU aby bola po zime čistá.      

 

Technické parametre:

Výrobca: PH Pavliš a Hartmann, výrobca požiarnej techniky Chvaletice

Typ: PHB 1200

Prietok: 1200 l/min.

 

Toto čerpadlo bolo zakúpené na žiadosť členov OHZ Bobrov, z obecného rozpočtu. Nutnosť takéhoto čerpadla bola nastolená po minuloročných prívalových dažďoch a zatopení niekoľkých rodinných domov a školy. O týchto udalostiach si môžete prečítať podrobnejšie v predchádzajúcom článku.

Pôvodne sme chceli aby bolo zakúpené plávajúce čerpadlo s prietokom 800 l/min., no vďaka našim členom, ktorí sú členmi obecného zastupiteľstva, a niekoľkým ďalším dobrým dušiam z radov poslancov obce bolo schválené plávajúce čerpadlo s prietokom 1000 l/min., ktoré bolo aj zakúpené. No vďaka spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., Námestovo, ktorá nám mala čerpadlo dodať sme dostali čerpadlo výkonnejšie dokonca až s prietokom 1200 l/min., pričom cenový rozdiel bol hradený z vrecka spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., ako sponzorský dar nášmu OHZ.

Za schválenie peňažných prostriedkov na kúpu plávajúceho čerpadla ešte raz ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a za sponzorský dar samozrejme aj spoločnosti Pyrokomplex s.r.o. Námestovo.    

Dúfame, že toto nové čerpadlo budeme používať len v prípadoch keď nebude potrebné chrániť majetok občanov obce Bobrov, no ak sa tak stane budeme aspoň čiastočne pripravení pomôcť občanom v núdzi.

mf

>>

90. výročie založenia DHZ v Bobrove

01.01.2010 00:01

  „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

 Táto myšlienka, heslo dobrovoľnej pomoci, bola zo sŕdc občanov Našej obce pretavená v roku 1919 do oficiálneho založenia jedného z prvých oravských spolkov a to Dobrovoľného hasičského spolku v Bobrove. Od dávna táto myšlienka zdobí aj nejeden prapor dobrovoľných hasičov obcí našej malebnej Oravy.

O oficiálnom založení Dobrovoľného hasičského spolku v našej obci a o jeho prvých rokoch činnosti nemáme žiaľ veľa informácií. Nakoľko sa v obci o činnosti spolku, chrabrosti a v nemalej miera aj veľkej obetavosti prvých členov a ich rodín neviedla žiadna kronika, dozvedáme sa o ich skutkoch len z rozprávania Našich starších spoluobčanov. Prvým predsedom Dobrovoľného hasičského spolku bol p. František Vološšák spolu sním sa na vtedajšej činnosti podieľali aj prvý veliteľ p. Matej Glomba s druhým veliteľom p. Jánom Odrobiňákom a zástupcom p. Matúšom Selianom starším. Ďalšími členmi podieľajúcimi sa na šľachetnej a humánnej práci dobrovoľných hasičov v našej obci boli p. Ján Duda starší, p. Vendelín Heronek starší, p. Anton Martauz starší, p. Jakub Binek, p. Ján Duda mladší, p. Jozef Jaroš, p. Jozef Pajta, p. František Parižek starší, p. Štefan Hanačik, p. František Zurek a p. František Matejčík straší. Títo vymenovaní členovia našej dobrovoľnej organizácie žiaľ už nie sú medzi nami, no za Ich obrovský diel vykonanej dobrovoľnej práce v Našej obci im patrí od Nás všetkých jedno veľké ĎAKUJEME. Veríme, že sa na Nás pozerajú z pomyselného „hasičského neba“ a držia Nám palce do ďalších rokov pri rozvíjaní myšlienky dobrovoľného hasičstva v Našej obci.

Nemalá vďaka patrí samozrejme aj dodnes žijúcim členom a funkcionárom našej dobrovoľnej organizácie, ktorí vzhľadom na svoj vek prenechali štafetu mladším a dnes sú čestnými členmi dobrovoľných hasičov v obci Bobrov sú to najmä p. Karol Bodorik, p. Anton Bodorik, p. Vincent Lavor, p. Anton Skočik, p. Jozef Matejčík starší, p. Emil Grocik, p. František Glomba starší  a p. Milan Naništa ktorý ako učiteľ na tunajšej skole má veľký podiel na výchove mladej generácie s ktorou sa zúčastnil od okresných súťaží cez krajské až po celoslovenské.

Poďakovanie patrí aj bývalým predsedom MNV p. Jarošovi, p. Tvrdákovi ako aj bývalým starostom našej obce p. Františkovi Glombovi, Ing. Jozefovi Kružeľovi, Ing. Viere Namislovskej a súčastnému starostovi a Ing. Antonovi Grobarčíkovi.

Z dnešných aktívnych členov DHZ Bobrov je potrebné pochváliť veliteľa DHZ Bobrov p. Jána Brtka, strojníka p. Jána Bobeka, p. Petra Bobeka a p. Jozefa Bobeka za vzorný výcvik a úspechy Našich mladých členov a obetavú prácu pre Našich občanov. Aktívnym členom prajeme do ich ďalšej práce veľa chuti a ešte viac skvelých výsledkov a nových aktívnych členov, ktorý budú môcť po nich prevziať štafetu so cťou tak ako ju prebrali oni od svojich predchodcov.

 

Dňa 6.12 2009 sa uskutočnila v miestnom rímskokatolíckom kostole Svätá omša na počesť 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Našej obci. Po skončení svätej omše pokračovala slávnosť v miestnom kultúrnom dome. Na Našej slávnosti sa zúčastnili aj členovia územného výboru  Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Dolnom Kubíne p. Sršeň a p. Straka. Medzi pozvanými účastníkmi slávnosti boli aj starostovia susedných a družobných obcí zo Štefanova nad Oravou p. Kakačka, z Rabče p. Ratica, z Rabčíc p. Slovík, z Oravskej Polhory p. Horvát, zo Sihelného p. Gabriel a zo Zubrohlavy p. Bugel  ako aj  členovia z družobnej obce z Poľska Lipnice Velkej. Medzi čestných hostí slávnosti patrili náš vrchný veliteľ a dnešný starosta obce p. Ing. Anton Grobarčík, p. farár Tekelák a riaditeľka základnej školy v Bobrove p. Mgr. Anna Bucová.  

Počas slávnosti bolo udelené čestné uznanie bývalým starostom a súčasnému starostovi Našej obce, aktívny členovia DHZ p. Milan Hula a p. Ján Brtko. Po ukončení odovzdávania ocenení boli predstavené prítomným aj nové hasičské prilby pre Našich súťažiacich žiakov pre rok 2010. Na ich zakúpení sa podieľali sponzorským darom Naši sponzori p. Jozef Budzeľ mladší, a p. Róbert Lipovský za čo im v mene členov OHZ Bobrov srdečne ďakujeme.    

 

Za príkladnú prípravu a zabezpečenie oslavy 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Bobrov ďakujeme členom DHZ, ktorí sa podieľali na prípravách oslavy, členkám Jednoty dôchodcov Bobrov, za peknú prípravu slávnostných stolov a chutný slávnostný obed a v neposlednom rade aj obecnému zastupiteľstvu Našej obce.  

 

 

>>

Plávajúce čerpadlo je skutočnosťou

29.12.2009 13:07

V týždni od 14. do 20. 12. 2009 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení plávajúceho čerpadla pre náš DHZ. Čerpadlo bude hlavne slúžiť pri odčerpávaní vody zo zaplavených domov a majetkov obce pri prípadných záplavách. Druhotné využitie čerpadla bude pri čerpaní vody počas športovej prípravy našich členov DHZ.

Odsúhlasné čerpadlo bude zakúpené od spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., Námestovo, nakoľko táto spoločnosť ponúkla primeranú cenu ku výkonu a kvalite plávajúceho čerpadla.

Parametre čerpadla: Katalógové číslo: 0100004, Amhibio 1000,GCU-190

Podrobnejšie bude toto plávajúce čerpadlo opísané v nasledujúcom článku. Technické parametre budú čerpané priamo z technického listu dodaného z čerpadlom.

Obecnému zastupiteľstvu v mene členov DHZ a občanov obce Bobrov, ktorým bude v prípade núdze slúžiť, ďakujeme.

>>

90. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci Bobrov

17.11.2009 12:59

 

Koncom mesiaca november 2009 budú v našej obci oslavy 90. výročia založenia DHZ v obci Bobrov. Oslavy budú spojené zo slávnostnou bohoslužbou v miestnom rímskokatolíckom kostole. Oslavy budú pokračovať v kultúrnom dome v Bobrove. Počas osláv budú ocenení členovia DHZ, ktorí sa zúčastnili na likvidácii a znižovaní možných škôd pri letných záplavách. Počas osláv budú povýšení členovia DHZ Bobrov.

O priebehu tejto akcie Vás budeme podrobne informovať v našej fotogalérii si budete môcť pozrieť aj fotky prípadne videá z tejto oslavy.

>>

Zasahovali sme

17.11.2009 12:09

V letných mesiacoch sa vlpyvom horúcich dní prehnalo našou obcou niekoľko výdatných dažďových búrok. Dôsledkom čoho sa cez dedinu prehnala prílivová vlna, ktorá zatopila niekoľko rodinných domov a základnú školu. Naši členovia nasadili na odčerpávanie vody z pivničných priestorov PS 12. Nakoľko bolo nahlásených mnoho zaplavených domov,boli privolaní na pomoc naši profesiónálny kolegovia z OR HaZz v Námestove. Po ich príchode a nasadení niekoľkých výkonných plávajúcich čerpadiel bola situácia stabilizovaná. Nakoniec sa za neoceniteľnej pomoci profesiónálov podarilo situáciu zvládnuť za čo patrí veľké ĎAKUJEM všetkým príslušníkom OR HaZz v Námestove, ktorí zasahovali a danú akciu zabezpečovali. Pomohli našim členom situáciu zvládnuť a tým minimalizovať prípadné škody.

Táto mimoriadna situácia preverila schopnosť zásahu našich členov. Počas zásahu boli zistené mierne nedostatky v schopnosti zásahu DHZ pri povodniach, ktoré vyplývajú z nedostatočného materiálneho vybavenia nášho DHZ. 

>>

Foto

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.