Sme tu pre našich občanov

Bobrovske Dni Svätého Jakuba

28.09.2010 18:26

Dňa 24.7.2010 ako to už býva zvykom sa v našej obci pokračovali Bobrovské Dni sv. Jakuba športovou časťou. Oficiálna časť športovej časti osláv, pod záštitou starostu obce, začala v popoludňajších hodinách futbalovým turnajom žiakov za účasti družstiev z Bobrova, Zubrohlavy a Vavrečky. Umiestnenie našich futbalistov je uspokojivé skončili na 2. mieste. Po ukončení futbalového turnaja program pokračoval Bobrovskou penaltou, súťažou v kopaní jedenástok, strelcov všetkých vekových kategórií proti starostovi obce v bráne. Po skončení Bobrovskej penalty sa oficiálna časť pod záštitou starostu obce skončila.

Program však pokračoval neoficiálnou časťou pod plnou záštitou nášho Obecného hasičského zboru, ukážkou požiarneho útoku našich mladých hasičov a družstva mužov. Predstavilo sa nám družstvo žiačok a družstvo dorasteniek v klasickom požiarnom útoku s nástrekom na terč. Družstvo žiačok a družstvo dorasteniek je chválime za príkladnú ukážku požiarneho útoku, obidve družstvá dosiahli v dnešnom roku najlepšie časy. Ako ďalší sa nám predstavili naši najmenší nasledovníci, mladší žiaci. Títo chlapci patria v okrese Námestovo k jednému z dvoch najmladších hasičských družstiev. Nakoľko si družstvo chlapcov pri tréningoch prialo po prvý krát hasiť oheň ich prianie sme im splnili a predstavili sa v útoku s nástrekom na horiace vatry. Ich úlohou bolo tieto vatry uhasiť, čo sa im samozrejme aj podarilo.

No a po največej hasičskej perličke dňa sa predstavilo aj družstvo chlapov z výdatnou podporou dvoch dorasteniek v útoku s nástrekom na terč.

Po skončení požiarnych útokov bola prítomným predstavená technika výroby strednej hasiacej peny za pomoci penotvorného príslušenstva. Z vytvorenej peny mali asi največiu radosť prítomné deti, ktoré si v pene do sýtosti pobehali.

Po skončení prezentácie nášho Obecného hasičského zboru pokračovali Bobrovské dni sv. Jakuba opäť oficiálnou časťou stále plne pod záštitou obecných hasičov a to tanečnou zábavou. Obecný hasiči mali pri tejto príležitosti pripravené pre tancujúcich aj občerstvenie v šenku. Občerstvenie v šenku bolo zriadené za účelom získanie prostriedkov pre nákup nových hadíc ku tréningu pre družstvá našich mladých hasičov, ktoré nám boli počas sušenia tento mesiac odcudzené.

Tanečná zábava sa mala podľa programu skočiť o 24:00 čo sa dodržať nepodarilo, nakoľko sa prítomným tanečná zábava páčila a tak sa skončila až o 2:00 ráno. Z tohto dôvodu bolo organizátorom tanečnej zábavy Obecnému hasičskému zboru, tlmočené prostredníctvom starostu obce, hlboké rozhorčenie a nespokojnosť občanov obce s nedodržaním termínu ukončenia tanečnej zábavy. Z tohto dôvodu sa v mene Obecného hasičského zboru všetkým obyvateľom obce Bobrov hlboko ospravedlňujeme a je nám ľúto ak sme nedodržaním termínu ukončenia niekomu spôsobili akúkoľvek ujmu. Týmto chceme vyjadriť plnú zodpovednosť za nedodržanie termínu ukončenia a nechceme aby za našu chybu boli braní na zodpovednosť iní, ako obecné zastupiteľstvo a starosta obce Ing. Anton Grobarčík, nakoľko sa tanečná zábava uskutočnila pod plnou záštitou Obecného hasičského zboru. Nakoľko boli na uvedené podujatie do dní uverejnenia tohto článku len negatívne ohlasy, ďalším podobným chybám alebo prípadným nedorozumeniam sa chce Obecný hasičský zbor vyvarovať, z tohto dôvodu už nebude v budúcnosti organizovať podobné podujatia.

Za pochopenie občanom obce Bobrov ďakujeme a dúfame, že týmto verejným ospravedlnením aspoň z časti zmažeme chybu pripadajúcu plne na vrub našej organizácie.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.