Sme tu pre našich občanov

Webová prezentácia bola spustená

17.11.2009 12:09

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Cieľom tejto našej web stránky je prezentácia nášho dobrovoľného hasičského zboru aj na internete, z dôvodu nadviazania nových kontaktov s inými dobrovoľnými hasičskými zbormi na Slovensku ako aj v zahraničí. Ďalším cieľom je získanie informácií a typov ako zveľaďovať a zdokonaľovať našu činnosť v obci aj mimo nej. 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.