Sme tu pre našich občanov

Nové plávajúce čerpadlo

05.04.2010 11:03

25.3.2010 sme sa opätovne stretli po dlhšom čase. Na pláne sme mali otestovanie nášho nového prírastku do výzbroje, momentálne našu najväčšiu pýchu, nové plávajúce čerpadlo. Tak sme ho teda vytiahli z našej AVIE, napojili hadicu a poďho do vody miestneho potoka. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii. Pri tom ako sme čerpadlo skúšali boli zaučený na používanie čerpadla všetci prítomný členovia OHZ Bobrov (stretlo sa nás spolu 9 skalných členov).

Počas používania sme otestovali čerpadlo s napojením hadice B-75 s redukciou na C-52 s použitím kombinovanej prúdnice s výstupným priemerom hubice 10 mm. Pri takomto používaný sme zistili, že čerpadlo je schopné pracovať na jednu plnú nádrž cca 1 l približne 35 min. Neskôr sme vyskúšali čerpadlo pri bežných podmienkach čerpania vody tj. bez redukcie a prúdnice, pričom boli simulované podmienky čerpania vody z priestorov pivníc. Pri týchto podmienkach bolo zistené, že sme schopný na jednu nádrž čerpať vodu až 45 min., čo je celkom uspokojivý výsledok.

Popri tom ako sme testovali nové čerpadlo sme poumývali aj našu AVIU aby bola po zime čistá.      

 

Technické parametre:

Výrobca: PH Pavliš a Hartmann, výrobca požiarnej techniky Chvaletice

Typ: PHB 1200

Prietok: 1200 l/min.

 

Toto čerpadlo bolo zakúpené na žiadosť členov OHZ Bobrov, z obecného rozpočtu. Nutnosť takéhoto čerpadla bola nastolená po minuloročných prívalových dažďoch a zatopení niekoľkých rodinných domov a školy. O týchto udalostiach si môžete prečítať podrobnejšie v predchádzajúcom článku.

Pôvodne sme chceli aby bolo zakúpené plávajúce čerpadlo s prietokom 800 l/min., no vďaka našim členom, ktorí sú členmi obecného zastupiteľstva, a niekoľkým ďalším dobrým dušiam z radov poslancov obce bolo schválené plávajúce čerpadlo s prietokom 1000 l/min., ktoré bolo aj zakúpené. No vďaka spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., Námestovo, ktorá nám mala čerpadlo dodať sme dostali čerpadlo výkonnejšie dokonca až s prietokom 1200 l/min., pričom cenový rozdiel bol hradený z vrecka spoločnosti Pyrokomplex s.r.o., ako sponzorský dar nášmu OHZ.

Za schválenie peňažných prostriedkov na kúpu plávajúceho čerpadla ešte raz ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a za sponzorský dar samozrejme aj spoločnosti Pyrokomplex s.r.o. Námestovo.    

Dúfame, že toto nové čerpadlo budeme používať len v prípadoch keď nebude potrebné chrániť majetok občanov obce Bobrov, no ak sa tak stane budeme aspoň čiastočne pripravení pomôcť občanom v núdzi.

mf

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.